Studio za vizualnu komunikaciju

40. obljetnica Zagrebačke slavističke škole

Plakat 40. seminara Zagrebačke slavističke škole i deriviran motiv za majicu (2011)

Dimenzije plakata: 50 × 70 cm