Stand with Ukraine
Flag of Ukraine
Studio za vizualnu komunikaciju

Kritično stanje. Izazovi suvremene književne kritike

Plakat (A3) i program (A5) za  konferenciju Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2022)