Stand with Ukraine
Flag of Ukraine
Studio za vizualnu komunikaciju

Niz znanstvenih kolokvija Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Oblikovanje plakata i programskih knjižica

(2021)