Stand with Ukraine
Flag of Ukraine
Studio za vizualnu komunikaciju

Konferencija Komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika

Oblikovanje plakata i programske knjižice

(2021)