Stand with Ukraine
Flag of Ukraine
Studio za vizualnu komunikaciju

Osobno

Dražen Karaman

Dražen Karaman, direktor
M +385 (0)91 739 47 67
E-mail:

Naobrazba

Diplomirao sam germanistiku i komparativnu književnost na Sveučilištu u Zagrebu. Osim materinskog hrvatskoga, dobro znam njemački i engleski, a služim se francuskim.

Kratki životopis

Od 2006.

Samostalni dizajner za digitalne i tiskane medije

1994–2005.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Zagreb. Savjetnik za politička pitanja u Veleposlanstvu u Berlinu (2001–2005); savjetnik u Odjelu za analitiku (2000-2001); prvi tajnik i zamjenik stalnog predstavnika pri Organizaciji Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO), Pariz (1995–2000)

1993–1994.

Tajništvo Hrvatske komisije za UNESCO pri Ministarstvu kulture i prosvjete

1992.

Urednik u Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi

1988–1991.

Urednik na III. programu Hrvatskog radija (društvene i humanističke znanosti)

Do 1988.

Freelance prevodilac s njemačkog i engleskog

Izvod iz bibliografije

[Prijevodi]

Thomas Mann, Indijska legenda (izbor pripovjedaka), Kruzak, Zagreb, 2004.

Lovro Artuković: Das Magazin (Spremište), TKZ, Zagreb, 2004.

Karl R. Popper, Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, I. svezak: Platonova čarolija, Kruzak, Zagreb 2003.

Immanuel Kant, Metafizika ćudoređa, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1999.

Karl R. Popper, U potrazi za boljim svijetom, Kruzak, Zagreb, 1997.

Detmar Doering (prir.), Mala čitanka iz liberalizma, Zaklada Friedrich Naumann, Zagreb, 1993.

Richard Wisser, Filozofski putokazi, Globus, Zagreb, 1992.

Marie-Elise Zovko, Heideggerovo i Plotinovo poimanje vremena, Biblioteka Filozofska istraživanja, Zagreb, 1991.

Andrew Doe, John Tobler, Vlastitim riječima: The Doors, X-Press, Zagreb, 1988.

Burghart Schmidt, Postmoderna – strategije zaborava, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

S Brankom Malešom: Goethe u samoposluživanju. Antologija suvremene zapadnonjemačke lirike, Quorum, Zagreb, 1986.

Credo

Dizajnom za internet i tisak bavim se od 2006. godine. Radeći za brojne klijente s veoma različitim potrebama i zahtjevima naučio sam da dizajn zbilja prodaje proizvod i da stil doista jest sve.

Vjerujem ipak da publiku u prvom redu zanimaju informacije. Zato mi je glavni cilj da joj te informacije prenesem na efikasan i vizualno ugodan način. Pritom se rado držim modernističkog načela »manje je više«.

Ovaj portfolio sadrži izbor radova koji mogu pružiti predodžbu o mojem stilu. Ako razmatrate mogućnost da me angažirate, rado ću bez naknade i obveze analizirati vaše potrebe i predložiti vam prikladno rješenje.

Usluge

 • Razvoj strategije nastupa na Internetu
 • Razvoj korporacijskog identiteta
 • Dizajn i redizajn web-stranica
 • Paušalno održavanje stranica
 • Izrada stranica (kodiranje) prema gotovom grafičkom predlošku
 • Integracija i održavanje sustava za upravljanje sadržajem (CMS)
 • Razvoj korisničkih sučelja za web-aplikacije
 • Grafički dizajn za tisak
 • Oblikovanje publikacija
 • Oblikovanje ambalaže
 • Dekoracija vozila

Jamstvo

Sve internetske stranice koje proizvedem imaju doživotno jamstvo na svoju tehničku strukturu i kompatibilnost s glavnim preglednicima na tržištu.

Drugim riječima: ako ikada nakon njihove isporuke budu potrebne tehničke korekture, obavit ću ih bez naknade.

Podaci o tvrtki

Karaman dizajn d.o.o.
Mirogojska cesta 35
HR-10000 Zagreb

Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

OIB: 47201966249
MBS: 080547051
PDV identifikacijski broj: HR47201966249

IBAN: HR7524840081103385930
SWIFT-BIC: RZBHHR2X

Temeljni kapital u iznosu od 20.000 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave: Dražen Karaman.