Studio za vizualnu komunikaciju
Jezik i stil pripovjedne proze Ive Kozarčanina

Marko Samardžija: Jezik i stil pripovjedne proze Ive Kozarčanina

Izdanje Katedre za stilistiku pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu