Studio za vizualnu komunikaciju

Artefakt, tekst, kontekst

Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj

Plakat i programska knjižica za kolokvij Odsjeka za kroatistiku pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2018)