Studio za vizualnu komunikaciju

Rimski brevijari

od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, teskt, slika, funkcija, ustroj

Grafička oprema za konferenciju u organizaciji Staroslavenskog instituta u Zagrebu (2018): plakat B2 (lijevo), blok A5 (desno), programska knjižica, knjiga sažetaka, vrećice, identifikacijske kartice, šalice.