Studio za vizualnu komunikaciju

Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća

Plakat i programska knjižica za međunarodnu konferenciju Odsjeka za Kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2019)