Studio za vizualnu komunikaciju

Mladen Pejaković

Stranice o slikaru, znanstveniku, piscu i pedagogu Mladenu Pejakoviću (1928–2005)