Studio za vizualnu komunikaciju

Angelus

Logotip i uredski materijal Škole stranih jezika Angelus, Sisak (2012)