Studio za vizualnu komunikaciju

TrArS

Logotip međunarodnog projekta pod vodstvom Hrvatskoga restauratorskog zavoda

Bihapp

Logotip i osnovni vizualni elementi za online aplikaciju

Kamila

Kolekcija odjeće od prirodnih materijala