Angelus

Logotip i uredski materijal Škole stranih jezika Angelus, Sisak, (2012)